Ubezpieczenie NNW

Oferujemy ubezpieczenia NNW - następstw nieszczęśliwych wypadków. Ten rodzaj ubezpieczenia obejmuje pokrycie kosztów leczenia związanych ze skutkami zdrowotnymi powstałymi w wyniku wypadków. W zależności od wyboru zakresu, NNW zapewnia zwrot kosztów m.in. za:

  • pomoc medyczną,
  • pobyt w szpitalu,
  • rehabilitację,
  • rekonwalescencję,
  • leki,
  • pobyt w domu związany z niezdolnością do pracy,
  • transport zwłok oraz pogrzeb.

 

Dokumenty