Ubezpieczenie podróży

Oferujemy ubezpieczenie podróży zarówno w przypadku wyjazdów w obrębie kraju, jak i zagranicznych. Ubezpieczenie turystyczne obejmuje m.in.:

  • pokrycie kosztów związanych z leczeniem,
  • pokrycie kosztów związanych z uszkodzeniem lub kradzieżą bagażu,
  • rekompensatę utraconych środków finansowych związanych z podróżą z przyczyn losowych.

Zapewniamy doradztwo w zakresie doboru ubezpieczenia podróży.

 

Ubezpieczenie podróży